Tinypy cd.

Jeszcze o tinypy – jeśli skrypt w pythonie skonwertujemy do bytecodu tinypy za pomocą polecenia:
tinypy ./py2bc.py fibtest.py fibtest.tpc
to możliwe jest uruchomienie takiego bytecodu bezpośrednio w vm, co jest dużo szybsze:

tp_vmJakby ktoś chciał się pobawić, tu wrzucam archiwum.